Skip to main content

Kako se pravilno piše Prsteni ili prstenovi

Kako se piše Prsteni

  Pravilno je i jedno i drugo. Množina od imenice prsten je prsteni (prsteni-prstena-prstenima-prstene-prsteni-prstenima-prstenima) ili prstenovi (prstenovi-prstenova-prstenovima-prstenove-prstenovi-prstenovima-prstenovima).


Pritom ili pri tome   Piše se i jedno i drugo. Kada znači istovremeno, u isto vreme, piše se spoj...
Primalac ili primaoc   Piše se primalac. Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, i...
Prekosutra ili preksutra   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Prekjuče ili preključe   Piše se prekjuče. To je prilog koji znači dan uoči jučerašnjeg dana, pre dv...
Prenesen ili prenet   Pravilno je i jedno i drugo. Trpni pridev od glagola preneti ima dva oblika...
Pretčas ili predčas   Piše se pretčas. U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučnosti ...