Skip to main content

Kako se pravilno piše Pseudonauka ili pseudo nauka

Kako se piše Pseudonauka

  Piše se pseudonauka. Pseudo-, prvi deo složenica koji označava nešto lažno, prividno, tobožnje, piše se spojeno: pseudocivilizacija, pseudodemokratija, pseudodokumentaran, pseudografija, pseudointeligencija, pseudoklasicizam, pseudoliteratura, pseudologija itd. Isto važi i za kvazi-, nadri-, nazovi-.


Psihički ili psihološki   Piše se i jedno i drugo. Pridev psihički znači koji se odnosi na psihu, duš...
Pseudonauka ili pseudo nauka   Piše se pseudonauka. Pseudo-, prvi deo složenica koji označava nešto lažno,...
Psalam ili psalm   Piše se psalam. U starijem jeziku reč se nije mogla završavati na dva sugla...