Skip to main content

Kako se pravilno piše Robusni ili robustni

Kako se piše Robusni

  Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati pridev robustni. Glas t se čuva u pridevima od stranih osnova (to je slučaj odstupanja od gubljenja suglasnika, tj. t se ne gubi iz suglasničke grupe stn): aoristni, azbestni, karstni, kontrastni, protestni itd. Jedino za pridev robustni može se dozvoliti i pisanje robusni, budući da on nije, kao ostali pridevi, izveden od imenice sa st u osnovi. Čuva se stn i u domaćem prstni (prema prst) da ne bi došlo do mešanja sa prsni (prema prsa).


Rolšue ili rošule   Piše se rolšue. Ta imenica, kojom se označavaju koturaljke, potiče od nemač...
Ronilac ili ronioc   Piše se ronilac. Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, im...
Rostfraj ili rosfraj   Piše se rostfraj. Od nemačkog Rostfrei, što znači koji ne rđa. ...
Robusni ili robustni   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati pridev robustni. G...