Skip to main content

Kako se pravilno piše Ronilac ili ronioc

Kako se piše Ronilac

  Piše se ronilac. Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, imaoca osobine, imaoca zanimanja i sl. nastaju dodavanjem sufiksa -lac (ne -oc) na glagolsku osnovu (rukovodilac, slušalac, stvaralac itd.). Ronilac je imenica nastala od glagola roniti. Imenice na -lac imaju glas l u nominativu jednine i genitivu množine, dok u svim ostalim padežnim oblicima dolazi do promene l u o. Promena po padežima (jednina; množina): • nom. – ronilac; ronioci • gen. – ronioca; ronilaca • dat. – roniocu; roniocima • ak. – ronioca; ronioce • vok. – ronioče; ronioci • instr. – roniocem; roniocima • lok. – roniocu; roniocima


Rolšue ili rošule   Piše se rolšue. Ta imenica, kojom se označavaju koturaljke, potiče od nemač...
Ronilac ili ronioc   Piše se ronilac. Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, im...
Rostfraj ili rosfraj   Piše se rostfraj. Od nemačkog Rostfrei, što znači koji ne rđa. ...
Robusni ili robustni   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati pridev robustni. G...