Skip to main content

Kako se pravilno piše Rukovodilac ili rukovodioc

Kako se piše Rukovodilac

  Piše se rukovodilac. Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, imaoca osobine, imaoca zanimanja i sl. nastaju dodavanjem sufiksa -lac (ne -oc) na glagolsku osnovu (slušalac, stvaralac, vršilac itd.). Rukovodilac je imenica nastala od glagola rukovoditi. Imenice na -lac imaju glas l u nominativu jednine i genitivu množine, dok u svim ostalim padežnim oblicima dolazi do promene l u o. Promena po padežima (jednina; množina): • nom. – rukovodilac; rukovodioci • gen. – rukovodioca; rukovodilaca • dat. – rukovodiocu; rukovodiocima • ak. – rukovodioca; rukovodioce • vok. – rukovodioče; rukovodioci • instr. – rukovodiocem; rukovodiocima • lok. – rukovodiocu; rukovodiocima


Rukovodilac ili rukovodioc   Piše se rukovodilac. Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja...
Ručki ili ručci   Piše se ručki. U dativu i lokativu jednine od imenice ručka ne vrši se sibi...
Ručica ili rukica   Piše se i jedno i drugo. Ručica je deminutiv od imenice ruka. Rukica je hi...
Rumeneti ili rumeniti   Piše se i jedno i drugo. Glagol rumeneti znači postajati rumen. Glagol rum...