Skip to main content

Kako se pravilno piše S obzirom na ili obzirom na

Kako se piše S obzirom na

  Piše se s obzirom na. Predlog s(a) ne upotrebljava se uz instrumental u užem smislu (kad ima značenje oruđa ili sredstva radnje). Međutim, kad instrumental ima značenje društva ili zajednice (tzv. socijativa), obavezna je njegova upotreba sa predlogom s(a): s obzirom na okolnosti, dobro smo prošli. Imenica obzir u kombinaciji sa nekim predlozima dobija ulogu veznika, a takvi spojevi nazivaju se veznički skupovi. To su skupovi s obzirom na (to što) i bez obzira na (to što). U praksi se ti spojevi zbog glomaznosti neretko skraćuju i izobličuju (s obzirom da, obzirom da, obzirom na, bez obzira što i sl.), ali se takvi izrazi ne smatraju gramatički ispravnim. Umesto uzročnog veznika s obzirom na (to što) mogu se upotrebiti sinonimi pošto ili budući da, dok se sklop bez obzira na (to što) često može zameniti kraćim iako (odnosno mada, premda).


S jeseni ili sjeseni   Piše se s jeseni. Predloške veze sa nazivima godišnjih doba pišu se odvojen...
S obzirom na ili obzirom na   Piše se s obzirom na. Predlog s ne upotrebljava se uz instrumental u užem s...
S vremenom ili vremenom   Piše se i jedno i drugo. Kada se imenica vreme upotrebljava u instrumentalu...
S proleća ili sproleća   Piše se s proleća. Predloške veze sa nazivima godišnjih doba pišu se odvoje...