Skip to main content

Kako se pravilno piše S vremenom ili vremenom

Kako se piše S vremenom

  Piše se i jedno i drugo. Kada se imenica vreme upotrebljava u instrumentalu kao priloška odredba za vreme, piše se sa predlogom s: rešiće se i to s vremenom. Kada je imenica vreme u službi objekta, piše se bez predloga: meteorolozi se bave vremenom.


S jeseni ili sjeseni   Piše se s jeseni. Predloške veze sa nazivima godišnjih doba pišu se odvojen...
S obzirom na ili obzirom na   Piše se s obzirom na. Predlog s ne upotrebljava se uz instrumental u užem s...
S vremenom ili vremenom   Piše se i jedno i drugo. Kada se imenica vreme upotrebljava u instrumentalu...
S proleća ili sproleća   Piše se s proleća. Predloške veze sa nazivima godišnjih doba pišu se odvoje...