Skip to main content

Kako se pravilno piše šišarci ili šišarki

Kako se piše šišarci

  Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice šišarka glase šišarci. U toj reči izvršena je sibilarizacija (promena k u c ispred i). Genitiv množine glasi šišarki (pored šišaraka).


Sintaksički ili sintaktički   Pravilno je i jedno i drugo. Sintaktički bolji je oblik , eliptičan , para...
Sigurnosna ili sigurnostna   Piše se sigurnosna. Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgo...
Silicijumska dolina ili Silikonska dolina   Piše se Silicijumska dolina. Pod uticajem engleskog često se brka hemijski...
šipci ili šipki   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice šipka glase šip...
širi ili širokiji   Piše se širi. Komparativ prideva širok je širi, a superlativ najširi. ...
Sinov ili sinovljev   Pravilno je i jedno i drugo. Prisvojni pridev od imenice sin ima dva podjed...