Skip to main content

Kako se pravilno piše Silicijumska dolina ili Silikonska dolina

Kako se piše Scijumska dolina

  Piše se Silicijumska dolina. Pod uticajem engleskog (gde je silicon – silicijum, silicone – silikon) često se brka hemijski element silicijum sa silikonima (organska jedinjenja). Silicijumska dolina (engleski Silicon Valley, popularni naziv oblasti u Kaliforniji, južno od San Franciska, u kojoj je glavni centar elektronske industrije), ne Silikonska. Isto tako, silicijumski čip (u računarima), ne silikonski.


Sintaksički ili sintaktički   Pravilno je i jedno i drugo. Sintaktički bolji je oblik , eliptičan , para...
Sigurnosna ili sigurnostna   Piše se sigurnosna. Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgo...
Silicijumska dolina ili Silikonska dolina   Piše se Silicijumska dolina. Pod uticajem engleskog često se brka hemijski...
šipci ili šipki   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice šipka glase šip...
širi ili širokiji   Piše se širi. Komparativ prideva širok je širi, a superlativ najširi. ...
Sinov ili sinovljev   Pravilno je i jedno i drugo. Prisvojni pridev od imenice sin ima dva podjed...