Skip to main content

Kako se pravilno piše Sintaksički ili sintaktički

Kako se piše Sintaksički

  Pravilno je i jedno i drugo. Sintaktički (pridev izveden od imenice sintaksa) bolji je oblik (kao apokaliptički (od apokalipsa), eliptičan (od elipsa), paralaktički (od paralaksa), praktičan (od praksa) i sl.). Upotrebljava se i oblik sa domaćim nastavkom sintaksni.


Sintaksički ili sintaktički   Pravilno je i jedno i drugo. Sintaktički bolji je oblik , eliptičan , para...
Sigurnosna ili sigurnostna   Piše se sigurnosna. Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgo...
Silicijumska dolina ili Silikonska dolina   Piše se Silicijumska dolina. Pod uticajem engleskog često se brka hemijski...
šipci ili šipki   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice šipka glase šip...
širi ili širokiji   Piše se širi. Komparativ prideva širok je širi, a superlativ najširi. ...
Sinov ili sinovljev   Pravilno je i jedno i drugo. Prisvojni pridev od imenice sin ima dva podjed...