Skip to main content

Kako se pravilno piše šorc ili šorts

Kako se piše šorc

  Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu šorts. Drugi oblik bliži je originalu (engleski shorts).


šorc ili šorts   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu šorts. Dru...
Sobaričin ili sobaricin   Piše se sobaričin. U toj reči izvršena je palatalizacija . ...
Solistkinja ili soliskinja   Piše se solistkinja. Kod imenica stranog porekla koje se završavaju na -kin...