Skip to main content

Kako se pravilno piše Sobaričin ili sobaricin

Kako se piše Sobaričin

  Piše se sobaričin. U toj reči izvršena je palatalizacija (u prisvojnim pridevima izvedenim od vlastitih ili zajedničkih imenica c prelazi u č kada se nađe ispred vokala i ili e).


šorc ili šorts   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu šorts. Dru...
Sobaričin ili sobaricin   Piše se sobaričin. U toj reči izvršena je palatalizacija . ...
Solistkinja ili soliskinja   Piše se solistkinja. Kod imenica stranog porekla koje se završavaju na -kin...