Skip to main content

Kako se pravilno piše šupljiji ili šuplji

Kako se piše šupljiji

  Piše se šupljiji. Komparativ prideva šupalj je šupljiji, a superlativ najšupljiji.


Suvlji ili suviji   Piše se suvlji. Komparativ prideva suv je suvlji, a superlativ najsuvlji. ...
Suteren ili suturen   Piše se suteren. Od francuskog souterrain, prema sous i terre . ...
Susetka ili susedka   Piše se susetka. U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučnosti ...
šupljiji ili šuplji   Piše se šupljiji. Komparativ prideva šupalj je šupljiji, a superlativ najšu...
šumadijski ili šumadiski   Piše se šumadijski. Kada se od imenica čija se osnova završava na -j naprav...
Subjekat ili subjekt   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. Suglasni...