Skip to main content

Kako se pravilno piše Subjekat ili subjekt

Kako se piše Subjekat

  Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. Suglasnička grupa kt u rečima stranog porekla može se razbiti umetanjem nepostojanog a ili ne mora. Svi ostali padeži su isti. Promena po padežima (jednina; množina): • nom. – subjek(a)t; subjekti • gen. – subjekta; subjekata • dat. – subjektu; subjektima • ak. – subjek(a)t; subjekte • vok. – subjekte; subjekti • instr. – subjektom; subjektima • lok. – subjektu; subjektima


Suvlji ili suviji   Piše se suvlji. Komparativ prideva suv je suvlji, a superlativ najsuvlji. ...
Suteren ili suturen   Piše se suteren. Od francuskog souterrain, prema sous i terre . ...
Susetka ili susedka   Piše se susetka. U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučnosti ...
šupljiji ili šuplji   Piše se šupljiji. Komparativ prideva šupalj je šupljiji, a superlativ najšu...
šumadijski ili šumadiski   Piše se šumadijski. Kada se od imenica čija se osnova završava na -j naprav...
Subjekat ili subjekt   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. Suglasni...