Skip to main content

Kako se pravilno piše Tamnoplava ili tamno plava

Kako se piše Tamnoplava

  Piše se tamnoplava. Pridevi koji označavaju tamniju (ili svetliju) varijantu neke boje pišu se spojeno: tamnobraon, tamnocrvena, tamnosiva, tamnozelena, tamnožuta itd. Isto tako, svetloplava, svetlobraon, svetlocrvena, svetlosiva, svetlozelena, svetložuta itd. Spojeno se pišu i složeni pridevi sa bojama ako označavaju prelaznu nijansu: jarkocrvena, maslinastozelena, mlečnobela, plavozelena itd. Kada su u pitanju dve potpuno različite boje, reči se pišu sa crticom: belo-crvena, plavo-bela, zeleno-plava itd.


Ta raskoš ili taj raskoš   Pravilno je i jedno i drugo. Imenica raskoš može biti i ženskog i muškog r...
Tamnoplava ili tamno plava   Piše se tamnoplava. Pridevi koji označavaju tamniju varijantu neke boje pi...
Tanji ili tankiji   Piše se tanji. Komparativ prideva tanak je tanji, a superlativ najtanji. ...
Tački ili tačci   Piše se tački. U dativu i lokativu jednine od imenice tačka ne vrši se sibi...
Tamneti ili tamniti   Piše se i jedno i drugo. Glagol tamneti znači postajati taman, dobijati zag...
Tabure ili taburet   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...