Skip to main content

Kako se pravilno piše Tuplji ili tupiji

Kako se piše Tuplji

  Piše se tuplji. Komparativ prideva tup je tuplji, a superlativ najtuplji.


Turbodizel ili turbo dizel   Piše se turbodizel. Prefiksoid turbo-, koji znači koji ima pogon na turbinu...
Turistkinja ili turiskinja   Piše se turistkinja. Kod imenica stranog porekla koje se završavaju na -kin...
Tuzi ili tugi   Piše se tuzi. Dativ i lokativ od imenice tuga glase tuzi. U toj reči izvrše...
Tuplji ili tupiji   Piše se tuplji. Komparativ prideva tup je tuplji, a superlativ najtuplji. ...