Skip to main content

Kako se pravilno piše Turbodizel ili turbo dizel

Kako se piše Turbodizel

  Piše se turbodizel. Prefiksoid turbo-, koji znači koji ima pogon na turbinu, turbinski, piše se spojeno: turbodinamo, turbogenerator, turbokompresor, turbomlazni, turbomotor, turbopumpa, turboreaktor itd.


Turbodizel ili turbo dizel   Piše se turbodizel. Prefiksoid turbo-, koji znači koji ima pogon na turbinu...
Turistkinja ili turiskinja   Piše se turistkinja. Kod imenica stranog porekla koje se završavaju na -kin...
Tuzi ili tugi   Piše se tuzi. Dativ i lokativ od imenice tuga glase tuzi. U toj reči izvrše...
Tuplji ili tupiji   Piše se tuplji. Komparativ prideva tup je tuplji, a superlativ najtuplji. ...