Skip to main content

Kako se pravilno piše Ugljen-dioksid ili ugljen dioksid

Kako se piše Ugljen-dioksid

  Piše se ugljen-dioksid. Složeni nazivi hemijskih jedinjenja čiji je prvi deo nepromenljiv pišu se sa crticom: magnezijum-sulfat, natrijum-hlorid, srebro-nitrat, ugljen-monoksid, ugljen-tetrahlorid itd. Nazivi hemijskih jedinjenja sa spojnim vokalom o pišu se spojeno: fluorovodonik, hlorovodonik, sumporovodonik, ugljovodonik itd.


Ugljen-dioksid ili ugljen dioksid   Piše se ugljen-dioksid. Složeni nazivi hemijskih jedinjenja čiji je prvi de...
Uglavnom ili u glavnom   Piše se i jedno i drugo. Prilog uglavnom, koji znači u većini slučajeva, na...
Ugrizen ili ugrižen   Piše se ugrizen. Trpni pridev od glagola ugristi glasi ugrizen. Gradi se od...