Skip to main content

Kako se pravilno piše Ugrizen ili ugrižen

Kako se piše Ugrizen

  Piše se ugrizen. Trpni pridev od glagola ugristi glasi ugrizen. Gradi se od okrnjene prezentske osnove ugriz- i nastavka -en. Trpni pridev od glagola koji se završavaju na -sti gradi se nastavkom -en (-ena, -eno), a ne nastavkom -jen (-jena, -jeno). To konkretno znači da ne dolazi do jotovanja, pa se glas z ne zamenjuje sa ž.


Ugljen-dioksid ili ugljen dioksid   Piše se ugljen-dioksid. Složeni nazivi hemijskih jedinjenja čiji je prvi de...
Uglavnom ili u glavnom   Piše se i jedno i drugo. Prilog uglavnom, koji znači u većini slučajeva, na...
Ugrizen ili ugrižen   Piše se ugrizen. Trpni pridev od glagola ugristi glasi ugrizen. Gradi se od...