Skip to main content

Kako se pravilno piše Ujedno ili u jedno

Kako se piše Ujedno

  Piše se i jedno i drugo. Prilog ujedno, koji znači u isti mah, u isto vreme, jednovremeno (npr. nisu svi glavni gradovi ujedno i najveći) ili zajedno, na jednome mestu (npr. u toru su ujedno ovce i koze), piše se spojeno. Odvojeno se piše samo u doslovnom značenju: došli su u jedno selo.


Ujednom ili u jednom   Piše se i jedno i drugo. Prilog ujednom, koji znači odjednom, iznenada, odj...
Ujedno ili u jedno   Piše se i jedno i drugo. Prilog ujedno, koji znači u isti mah, u isto vreme...
Ujutro ili ujutru   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Ujina ili ujna   Piše se i jedno i drugo. Ujina je ženski rod jednine prideva ujin, koji zna...