Skip to main content

Kako se pravilno piše Ujednom ili u jednom

Kako se piše Ujednom

  Piše se i jedno i drugo. Prilog ujednom, koji znači odjednom, iznenada, odjedanput, piše se spojeno: ona ujednom zastade. Odvojeno se piše samo u doslovnom značenju: u jednom trenutku.


Ujednom ili u jednom   Piše se i jedno i drugo. Prilog ujednom, koji znači odjednom, iznenada, odj...
Ujedno ili u jedno   Piše se i jedno i drugo. Prilog ujedno, koji znači u isti mah, u isto vreme...
Ujutro ili ujutru   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Ujina ili ujna   Piše se i jedno i drugo. Ujina je ženski rod jednine prideva ujin, koji zna...