Skip to main content

Kako se pravilno piše Upoznajući ili upoznavajući

Kako se piše Upoznajući

  Piše se upoznajući. Glagolski prilog sadašnji od glagola upoznavati glasi upoznajući. Gradi se od 3. lica množine prezenta upoznaju i nastavka -ći.


Uprazno ili u prazno   Piše se i jedno i drugo. Prilog uprazno, koji znači naprazno, uzalud, besko...
Upola ili u pola   Piše se i jedno i drugo. Prilog upola, koji znači do polovine, za polovinu,...
Upoznajući ili upoznavajući   Piše se upoznajući. Glagolski prilog sadašnji od glagola upoznavati glasi u...
Uprošćen ili uprošten   Pravilno je i jedno i drugo, ali je običniji izraz uprošćen. Od glagola sa ...
Upomoć ili u pomoć   Piše se i jedno i drugo. Uzvik upomoć, kojim doziva onaj koji je u opasnost...
Upropašćen ili upropašten   Pravilno je i jedno i drugo, ali je običniji izraz upropašćen. Od glagola s...