Skip to main content

Kako se pravilno piše Uprošćen ili uprošten

Kako se piše Uprošćen

  Pravilno je i jedno i drugo, ali je običniji izraz uprošćen. Od glagola sa infinitivom na -stiti neki imaju trpni pridev na -šćen (npr. častiti – čašćen, čistiti – čišćen, učvrstiti – učvršćen, ugostiti – ugošćen), drugi na -šten (npr. krstiti – kršten, obavestiti – obavešten, pustiti – pušten, smestiti – smešten); treći mogu imati oba oblika, s tim što je običniji onaj na -šćen, kao u uprostiti – uprošćen, koristiti – korišćen, iskoristiti – iskorišćen, ovlastiti – ovlašćen, umastiti – umašćen, zaprepastiti – zaprepašćen, ali su jednako ispravni i oblici uprošten, korišten, iskorišten, ovlašten, umašten, zaprepašten.


Uprazno ili u prazno   Piše se i jedno i drugo. Prilog uprazno, koji znači naprazno, uzalud, besko...
Upola ili u pola   Piše se i jedno i drugo. Prilog upola, koji znači do polovine, za polovinu,...
Upoznajući ili upoznavajući   Piše se upoznajući. Glagolski prilog sadašnji od glagola upoznavati glasi u...
Uprošćen ili uprošten   Pravilno je i jedno i drugo, ali je običniji izraz uprošćen. Od glagola sa ...
Upomoć ili u pomoć   Piše se i jedno i drugo. Uzvik upomoć, kojim doziva onaj koji je u opasnost...
Upropašćen ili upropašten   Pravilno je i jedno i drugo, ali je običniji izraz upropašćen. Od glagola s...