Skip to main content

Kako se pravilno piše Znaci ili znakovi

Kako se piše Znaci

  Pravilno je i jedno i drugo. Množina od imenice znak je znaci (znaci-znaka-znacima-znake-znaci-znacima-znacima) ili znakovi (znakovi-znakova-znakovima-znakove-znakovi-znakovima-znakovima).


Značajan ili znatan   Piše se i jedno i drugo. Pridev značajan znači važan, od posebnog značaja. ...
Znački ili značci   Piše se znački. U dativu i lokativu jednine od imenice značka ne vrši se si...
Znaci ili znakovi   Pravilno je i jedno i drugo. Množina od imenice znak je znaci ili znakovi ...