Skip to main content

Kako se pravilno piše Znački ili značci

Kako se piše Znački

  Piše se znački. U dativu i lokativu jednine od imenice značka ne vrši se sibilarizacija jer se k nalazi u suglasničkoj grupi čk. Genitiv množine takođe glasi znački (pored značaka).


Značajan ili znatan   Piše se i jedno i drugo. Pridev značajan znači važan, od posebnog značaja. ...
Znački ili značci   Piše se znački. U dativu i lokativu jednine od imenice značka ne vrši se si...
Znaci ili znakovi   Pravilno je i jedno i drugo. Množina od imenice znak je znaci ili znakovi ...