Skip to main content

Kogitacija

Šta znači Kogitacija


Kogitacija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Kogitacija (latinski cogitatio) fil. mišljenje, razmišljanje, smišljanje; svesnost, svest.

Reč Kogitacija napisana unazad: ajicatigok

Kogitacija se sastoji od 10 slova.

sta je Kogitacija

Slično:
Šta znači Kognicionalni prav. koji spada u sudsku istragu, koji se tiče sudske is...
Šta znači Kognicija moć saznavanja, saznanje, znanje; prav. sudska istraga....
Šta znači Kognitivan saznanjski, koji se tiče saznanja, saznajni, spoznajni....
Šta znači Kognacija krvno srodstvo; fig. sličnost, srodnost; kognacio spiritua...
Šta znači Kognat srodnik, rođak po krvi, rođak po ženskoj strani ; Supr. a...
Šta znači Kogito, ergo sum fil. mislim, dakle postojim . ...