Skip to main content

Kognacija

Šta znači Kognacija


Kognacija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Kognacija (latinski cognatio) krvno srodstvo; figurativno: sličnost, srodnost; kognacio spiritualis (latinski cognatio spiritualis) duhovno srodstvo, kumstvo.

Reč Kognacija napisana unazad: ajicangok

Kognacija se sastoji od 9 slova.

sta je Kognacija

Slično:
Šta znači Kognicionalni prav. koji spada u sudsku istragu, koji se tiče sudske is...
Šta znači Kognicija moć saznavanja, saznanje, znanje; prav. sudska istraga....
Šta znači Kognitivan saznanjski, koji se tiče saznanja, saznajni, spoznajni....
Šta znači Kognacija krvno srodstvo; fig. sličnost, srodnost; kognacio spiritua...
Šta znači Kognat srodnik, rođak po krvi, rođak po ženskoj strani ; Supr. a...
Šta znači Kogito, ergo sum fil. mislim, dakle postojim . ...