Skip to main content

Kogito, ergo sum

Šta znači Kogito, ergo sum


Kogito, ergo sum značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Kogito, ergo sum (latinski cogito, ergo šum) fil. mislim, dakle postojim (osnovno načelo Dekartove filozofije).

Reč Kogito, ergo sum napisana unazad: mus ogre ,otigok

Kogito, ergo sum se sastoji od 16 slova.

sta je Kogito, ergo sum

Slično:
Šta znači Kognicionalni prav. koji spada u sudsku istragu, koji se tiče sudske is...
Šta znači Kognicija moć saznavanja, saznanje, znanje; prav. sudska istraga....
Šta znači Kognitivan saznanjski, koji se tiče saznanja, saznajni, spoznajni....
Šta znači Kognacija krvno srodstvo; fig. sličnost, srodnost; kognacio spiritua...
Šta znači Kognat srodnik, rođak po krvi, rođak po ženskoj strani ; Supr. a...
Šta znači Kogito, ergo sum fil. mislim, dakle postojim . ...