Skip to main content

Koilanaglif

Šta znači Koilanaglif


Koilanaglif značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Koilanaglif (od grčke reči: Koilaino izdubiti, glypho urezati u kamen) umetnost: plitak reljef na kojem su samo obrisi figura urezani u podlogu.

Reč Koilanaglif napisana unazad: filganaliok

Koilanaglif se sastoji od 11 slova.

sta je Koilanaglif

Slično:
Šta znači Koitus animalijum parenje životinja....
Šta znači Koitus snošaj, parenje; obljuba....
Šta znači Koir vlakna od ljuske kokosovog oraha, koja služe za pravljenje ...
Šta znači Koincidirati geok. poduda-rati se, podudariti se, poklapati se, poklopi...
Šta znači Koincidencija geom. poklapanje, podudaranje; fig. jednovremenost, istovr...
Šta znači Koinspektor sanadzornik....