Skip to main content

Koir

Šta znači Koir


Koir značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Koir vlakna od ljuske kokosovog oraha, koja služe za pravljenje konopaca, četaka islično:

Reč Koir napisana unazad: riok

Koir se sastoji od 4 slova.

sta je Koir

Slično:
Šta znači Koitus animalijum parenje životinja....
Šta znači Koitus snošaj, parenje; obljuba....
Šta znači Koir vlakna od ljuske kokosovog oraha, koja služe za pravljenje ...
Šta znači Koincidirati geok. poduda-rati se, podudariti se, poklapati se, poklopi...
Šta znači Koincidencija geom. poklapanje, podudaranje; fig. jednovremenost, istovr...
Šta znači Koinspektor sanadzornik....