Skip to main content

Koitus

Šta znači Koitus


Koitus značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Koitus (latinski coire sastati se, spojiti se, coitus) snošaj, parenje; obljuba.

Reč Koitus napisana unazad: sutiok

Koitus se sastoji od 6 slova.

sta je Koitus

Slično:
Šta znači Koitus animalijum parenje životinja....
Šta znači Koitus snošaj, parenje; obljuba....
Šta znači Koir vlakna od ljuske kokosovog oraha, koja služe za pravljenje ...
Šta znači Koincidirati geok. poduda-rati se, podudariti se, poklapati se, poklopi...
Šta znači Koincidencija geom. poklapanje, podudaranje; fig. jednovremenost, istovr...
Šta znači Koinspektor sanadzornik....