Skip to main content

Koilometrija

Šta znači Koilometrija


Koilometrija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Koilometrija (od grčke reči: koilos šupalj, tb koilon udubljenje, metria merenje) veština merenja pgupljih tela, nauka o merenju posuda.

Reč Koilometrija napisana unazad: ajirtemoliok

Koilometrija se sastoji od 12 slova.

sta je Koilometrija

Slično:
Šta znači Koitus animalijum parenje životinja....
Šta znači Koitus snošaj, parenje; obljuba....
Šta znači Koir vlakna od ljuske kokosovog oraha, koja služe za pravljenje ...
Šta znači Koincidirati geok. poduda-rati se, podudariti se, poklapati se, poklopi...
Šta znači Koincidencija geom. poklapanje, podudaranje; fig. jednovremenost, istovr...
Šta znači Koinspektor sanadzornik....