Skip to main content

Koilostomija

Šta znači Koilostomija


Koilostomija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Koilostomija (od grčke reči: Koilos, stoma usta) šupljina glasa, šupalj glas.

Reč Koilostomija napisana unazad: ajimotsoliok

Koilostomija se sastoji od 12 slova.

sta je Koilostomija

Slično:
Šta znači Koitus animalijum parenje životinja....
Šta znači Koitus snošaj, parenje; obljuba....
Šta znači Koir vlakna od ljuske kokosovog oraha, koja služe za pravljenje ...
Šta znači Koincidirati geok. poduda-rati se, podudariti se, poklapati se, poklopi...
Šta znači Koincidencija geom. poklapanje, podudaranje; fig. jednovremenost, istovr...
Šta znači Koinspektor sanadzornik....