Skip to main content

Koincidencija

Šta znači Koincidencija


Koincidencija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Koincidencija (latinski coincidentia) geometrija: poklapanje, podudaranje; figurativno: jednovremenost, istovremenost, događanje u isto vreme; susret; koikcidencija opozitorum (od latinske reči: coincidentia oppositorum) fil. podudaranje (ili: slaganje) suprotnosti.

Reč Koincidencija napisana unazad: ajicnedicniok

Koincidencija se sastoji od 13 slova.

sta je Koincidencija

Slično:
Šta znači Koitus animalijum parenje životinja....
Šta znači Koitus snošaj, parenje; obljuba....
Šta znači Koir vlakna od ljuske kokosovog oraha, koja služe za pravljenje ...
Šta znači Koincidirati geok. poduda-rati se, podudariti se, poklapati se, poklopi...
Šta znači Koincidencija geom. poklapanje, podudaranje; fig. jednovremenost, istovr...
Šta znači Koinspektor sanadzornik....