Skip to main content

Koincidirati

Šta znači Koincidirati


Koincidirati značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Koincidirati (latinski coincidere) geok. podudarati se, podudariti se, poklapati se, poklopiti se; figurativno: dogoditi se (ili: događati se, zbivati se, zbiti se) jednovremeno, istovremeno imati vezu sa; prid. koincidentan.

Reč Koincidirati napisana unazad: itaridicniok

Koincidirati se sastoji od 12 slova.

sta je Koincidirati

Slično:
Šta znači Koitus animalijum parenje životinja....
Šta znači Koitus snošaj, parenje; obljuba....
Šta znači Koir vlakna od ljuske kokosovog oraha, koja služe za pravljenje ...
Šta znači Koincidirati geok. poduda-rati se, podudariti se, poklapati se, poklopi...
Šta znači Koincidencija geom. poklapanje, podudaranje; fig. jednovremenost, istovr...
Šta znači Koinspektor sanadzornik....