Skip to main content

Koindikacija

Šta znači Koindikacija


Koindikacija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Koindikacija (od latinske reči: coindicatio) medicina: saznak, istovremen znak, sporedna pojava, sporedan simptom (neke bolesti).

Reč Koindikacija napisana unazad: ajicakidniok

Koindikacija se sastoji od 12 slova.

sta je Koindikacija

Slično:
Šta znači Koitus animalijum parenje životinja....
Šta znači Koitus snošaj, parenje; obljuba....
Šta znači Koir vlakna od ljuske kokosovog oraha, koja služe za pravljenje ...
Šta znači Koincidirati geok. poduda-rati se, podudariti se, poklapati se, poklopi...
Šta znači Koincidencija geom. poklapanje, podudaranje; fig. jednovremenost, istovr...
Šta znači Koinspektor sanadzornik....