Skip to main content

Koindikantan

Šta znači Koindikantan


Koindikantan značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Koindikantan (od latinske reči: coindicans) ned. koji pored ostalih pojava, takođe pokazuje, npr. postojanje neke bolesti.

Reč Koindikantan napisana unazad: natnakidniok

Koindikantan se sastoji od 12 slova.

sta je Koindikantan

Slično:
Šta znači Koitus animalijum parenje životinja....
Šta znači Koitus snošaj, parenje; obljuba....
Šta znači Koir vlakna od ljuske kokosovog oraha, koja služe za pravljenje ...
Šta znači Koincidirati geok. poduda-rati se, podudariti se, poklapati se, poklopi...
Šta znači Koincidencija geom. poklapanje, podudaranje; fig. jednovremenost, istovr...
Šta znači Koinspektor sanadzornik....