Skip to main content

Koinologija

Šta znači Koinologija


Koinologija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Koinologija (od grčke reči: Koinologia) zajedničko savetovanje, dogovor, naročito lekara (konzilijum).

Reč Koinologija napisana unazad: ajigoloniok

Koinologija se sastoji od 11 slova.

sta je Koinologija

Slično:
Šta znači Koitus animalijum parenje životinja....
Šta znači Koitus snošaj, parenje; obljuba....
Šta znači Koir vlakna od ljuske kokosovog oraha, koja služe za pravljenje ...
Šta znači Koincidirati geok. poduda-rati se, podudariti se, poklapati se, poklopi...
Šta znači Koincidencija geom. poklapanje, podudaranje; fig. jednovremenost, istovr...
Šta znači Koinspektor sanadzornik....