Skip to main content

Koinspektor

Šta znači Koinspektor


Koinspektor značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Koinspektor (od latinske reči: coinspector) sanadzornik.

Reč Koinspektor napisana unazad: rotkepsniok

Koinspektor se sastoji od 11 slova.

sta je Koinspektor

Slično:
Šta znači Koitus animalijum parenje životinja....
Šta znači Koitus snošaj, parenje; obljuba....
Šta znači Koir vlakna od ljuske kokosovog oraha, koja služe za pravljenje ...
Šta znači Koincidirati geok. poduda-rati se, podudariti se, poklapati se, poklopi...
Šta znači Koincidencija geom. poklapanje, podudaranje; fig. jednovremenost, istovr...
Šta znači Koinspektor sanadzornik....