Skip to main content

Korupcija značenje

šta znači Korupcija

Na latinici: Definicija i značenje reči Korupcija (latinski corruptio) pokvarenost, kvarnost, izopačenost, razvrat; potkuplji-vanje, podmićivanje, potkupljenje, pod-mićenje; kvarenje, ukvarivanje, truljenje, raspadanje; krivotvorena (spisa, mere, tega islično:).

Reč Korupcija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. цорруптио) поквареност, кварност, изопаченост, разврат; поткупљи-вање, подмићивање, поткупљење, под-мићење; кварење, укваривање, труљење, распадање; кривотворена (списа, мере, тега и сл.).


Koristan Koristan je pridev koji opisuje nekog ko dobro služi nekoj svrsi. Može...
Kordž izraz koji, slično našem tucetu, u Indiji označava 20 komada nečega...
Korupcionista pokvarenjak, pokvaren čovek; naročito: onaj koji prima mito....
Korupcija pokvarenost, kvarnost, izopačenost, razvrat; potkuplji-vanje, podmić...
Koruptibilitet ukvarljivost, pokvarljivost, podložnost truljenju, podmitljivost, po...
Koruptibilan ukvarljiv, pokvarljiv, raspadljiv, podložan kva-renju, truljenju ; ...
Sve reči na slovo k