Skip to main content

Koruptibilan značenje

šta znači Koruptibilan

Na latinici: Definicija i značenje reči Koruptibilan (od latinske reči: corruptibilis) ukvarljiv, pokvarljiv, raspadljiv, podložan kva-renju, truljenju (o telima); podmitljiv, potkupljiv.

Reč Koruptibilan sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (нлат. цорруптибилис) укварљив, покварљив, распадљив, подложан ква-рењу, труљењу (о телима); подмитљив, поткупљив.


Koristan Koristan je pridev koji opisuje nekog ko dobro služi nekoj svrsi. Može...
Kordž izraz koji, slično našem tucetu, u Indiji označava 20 komada nečega...
Korupcionista pokvarenjak, pokvaren čovek; naročito: onaj koji prima mito....
Korupcija pokvarenost, kvarnost, izopačenost, razvrat; potkuplji-vanje, podmić...
Koruptibilitet ukvarljivost, pokvarljivost, podložnost truljenju, podmitljivost, po...
Koruptibilan ukvarljiv, pokvarljiv, raspadljiv, podložan kva-renju, truljenju ; ...
Sve reči na slovo k