Skip to main content

Led značenje

šta znači Led

Na latinici: Definicija i značenje reči Led Led predstavlja čvrsto agregatno stanje vode, koje ona dostiže na temperaturama jednakim ili manjim od 0°C (tačka mržnjenja). Zbog specifičnog prostornog rasporeda koji molekuli vode tada zauzimaju, led ima manju gustinu od vode (za oko 8,5%) i pluta na njenoj površini (videti Voda: Agregatna stanja). Pri smrzavanju, zapremina vode se povećava za oko 11%

Reč Led sastoji se od 3 slova.

На Ћирилици: Лед представља чврсто агрегатно стање воде, које она достиже на температурама једнаким или мањим од 0°Ц (тачка мржњења). Због специфичног просторног распореда који молекули воде тада заузимају, лед има мању густину од воде (за око 8,5%) и плута на њеној површини (видети Вода: Агрегатна стања). При смрзавању, запремина воде се повећава за око 11%


Led Led predstavlja čvrsto agregatno stanje vode, koje ona dostiže na temp...
Ledičan sam, koji živi kao samac, neoženjen; ledična, neudata...
Ledirati oštetiti, pokvariti, ozlediti, pozlediti; vređati, uvrediti; uskrati...
Ledi petrones otmena gospođa kao pokroviteljica ....
Ledi-lajk ono što odgovara jednoj otmenoj gospođi, što je u skladu sa položaj...
Ledi izraz kojim se oslovljava otmena »sena ili devojka u Engleskoj, dam...
Sve reči na slovo l