Skip to main content

Ledičan značenje

šta znači Ledičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Ledičan (nem. ledig) sam, koji živi kao samac, neoženjen; ledična, neudata

Reč Ledičan sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (нем. ледиг) сам, који живи као самац, неожењен; ледична, неудата


Led Led predstavlja čvrsto agregatno stanje vode, koje ona dostiže na temp...
Ledičan sam, koji živi kao samac, neoženjen; ledična, neudata...
Ledirati oštetiti, pokvariti, ozlediti, pozlediti; vređati, uvrediti; uskrati...
Ledi petrones otmena gospođa kao pokroviteljica ....
Ledi-lajk ono što odgovara jednoj otmenoj gospođi, što je u skladu sa položaj...
Ledi izraz kojim se oslovljava otmena »sena ili devojka u Engleskoj, dam...
Sve reči na slovo l