Skip to main content

Ljano značenje

Šta znači Ljano


Ljano

latinica:

Definicija i značenje reči Ljano (tl. Papo) velika, ravna i nepošumljena stepa u Španiji i Južnoj Americi koja, u doba kiša, obraste bujnom travom i bujnim zelenilom; omiljeno prebivalište pastira i odgajivača stoke; pl. ljanosi.

Reč Ljano napisana unazad: onajl

Ljano se sastoji od 5 slova.

sta je Ljano

Slično:
Ljarmavi pl. Albanci dvoverci koji se prikazuju kao muslimani, a u ...
Ljano velika, ravna i nepošumljena stepa u Španiji i Južnoj Ame...
Ljaneros pl. pastiri i odgajivači stoke koji žive na stenama Španije...
Sve reči na slovo lj