Skip to main content

Ljarmavi značenje

Šta znači Ljarmavi


Ljarmavi

latinica:

Definicija i značenje reči Ljarmavi (od albanske reči:) pl. Albanci dvoverci koji se prikazuju kao muslimani, a u stvari su, kod kuće, potajno katolici.

Reč Ljarmavi napisana unazad: ivamrajl

Ljarmavi se sastoji od 8 slova.

sta je Ljarmavi

Slično:
Ljarmavi pl. Albanci dvoverci koji se prikazuju kao muslimani, a u ...
Ljano velika, ravna i nepošumljena stepa u Španiji i Južnoj Ame...
Ljaneros pl. pastiri i odgajivači stoke koji žive na stenama Španije...
Sve reči na slovo lj