Skip to main content

Ludizam značenje

šta znači Ludizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Ludizam pokret engleskih radnika u početku XIX veka kojem je bio cilj uništavanje fabrika i mašina, koje su smatrali uzro-kom bede radnih masa (naziv, bez potvrde, po radniku Ludu, Ned Ludd, koji je prvi uništio jedan tkački razboj). Radi suzbi-janja ludizma u Engleskoj bio je donet vrlo strog zakon.

Reč Ludizam sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: покрет енглеских радника у почетку XИX века којем је био циљ уништавање фабрика и машина, које су сматрали узро-ком беде радних маса (назив, без потврде, по раднику Луду, Нед Лудд, који је први уништио један ткачки разбој). Ради сузби-јања лудизма у Енглеској био је донет врло строг закон.


Ludara Vrsta otrovne pečurke....
Ludolfov broj kat. broj koji označava odnos prečnika kruga prema njihovom obimu, b...
Luditi pl. engleski radnici koji su radili na suzbijanju besposlice time što...
Ludizam pokret engleskih radnika u početku XIX veka kojem je bio cilj uništav...
Ludirati igrati se s kim ili s čim, zbijati šalu, titrati se s kim, rugati se...
Sve reči na slovo l