Skip to main content

Ludolfov broj značenje

Šta znači Ludolfov broj


Ludolfov broj

latinica:

Definicija i značenje reči Ludolfov broj kat. broj koji označava odnos prečnika kruga prema njihovom obimu, beleži se obično sa ni (pi) i iznosi 3,141592 . . .) nazvan po matematičaru Ludolfu Kelenu (Ceulen, Keulen, 1540— 1610); p je transcendentan broj.

Reč Ludolfov broj napisana unazad: jorb voflodul

Ludolfov broj se sastoji od 13 slova.

sta je Ludolfov broj

Slično:
Ludolfov broj kat. broj koji označava odnos prečnika kruga prema njihovom...
Luditi pl. engleski radnici koji su radili na suzbijanju besposlic...
Ludizam pokret engleskih radnika u početku XIX veka kojem je bio ci...
Ludirati igrati se s kim ili s čim, zbijati šalu, titrati se s kim,...
Sve reči na slovo L