Skip to main content

Šta znači Luke značenje reči


Luke

latinica:

Definicija i značenje reči Luke (latinski lux, lucis svetlost, svetlo) fizika: jedinica za merenje jačine osvetljenja: jedan luke ima površina koja je jedinicom svetlosne jačine (jačine svetlosti) na odstojanju od jednog metra osvetljena upravio.

Reč Luke napisana unazad: ekul

Luke se sastoji od 4 slova.

sta je Luke

Slično:
Lukulski raskošan, bogat i obiman ....
Lukul čuveni rimski vojskovođa , naročito se istakao u ratu pro...
Luksuzirati se živeti u raskošu, terati raskoš. lukubraci...
Luksuzan raskošan, sjajan, rasipan; luksuzni artikal trg. raskošan ...
Luksuz ljubav prema sjaju i raskošu; ono bez čega se može biti, t...
Luksometar aparat za merenje jačine svetlosti ....
Sve reči na slovo l