Skip to main content

Luksuzirati se značenje

šta znači Luksuzirati se

Na latinici: Definicija i značenje reči Luksuzirati se (latinski luxus) živeti u raskošu, terati raskoš. lukubraci

Reč Luksuzirati se sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (лат. луxус) живети у раскошу, терати раскош. лукубраци


Lukulski raskošan, bogat i obiman ....
Lukul čuveni rimski vojskovođa , naročito se istakao u ratu protiv Mitrid...
Luksuzirati se živeti u raskošu, terati raskoš. lukubraci...
Luksuzan raskošan, sjajan, rasipan; luksuzni artikal trg. raskošan predmet, ...
Luksuz ljubav prema sjaju i raskošu; ono bez čega se može biti, tj. što nij...
Luksometar aparat za merenje jačine svetlosti ....
Sve reči na slovo l