Skip to main content

Luksuzan značenje

Šta znači Luksuzan


Luksuzan

latinica:

Definicija i značenje reči Luksuzan (latinski luxus raskoš) raskošan, sjajan, rasipan; luksuzni artikal trgovina: raskošan predmet, predmet koji je, po carinskoj tarifi, ocenjen kao raskošan i, prema tome, ocarinjen po višoj stopi.

Reč Luksuzan napisana unazad: nazuskul

Luksuzan se sastoji od 8 slova.

sta je Luksuzan

Slično:
Lukulski raskošan, bogat i obiman ....
Lukul čuveni rimski vojskovođa , naročito se istakao u ratu pro...
Luksuzirati se živeti u raskošu, terati raskoš. lukubraci...
Luksuzan raskošan, sjajan, rasipan; luksuzni artikal trg. raskošan ...
Luksuz ljubav prema sjaju i raskošu; ono bez čega se može biti, t...
Luksometar aparat za merenje jačine svetlosti ....
Sve reči na slovo l